Lionel Samuels    Haida

Frog/raven bowl

Argillite, paua shell, & catlinite – 8.25 x 4.5 x 2 inches

$4800